www.revitrane.com Wypełniacze monofrazowe

O Nas

Preparaty monofazowe składają się wyłącznie z ustabilizowanego kwasu hialuronowego – są spójne, elastyczne i rozkładają się bardziej jednolicie. Ich usieciowanie przebiega w jednym etapie.

 Revitrane wykorzystuje się technikę wielokrotnie zagęszczonej matrycy – CPMCPM (Cohesive Polydensified Matrix). W wyniku czego powstaje żel o niejednorodnym usieciowaniu i masie cząsteczkowej oraz lepkości niższej niż w przypadku innych wypełniaczy. Właściwości te pozwalają na bardziej równomierny rozkład śródskórny materiału, ułatwiają iniekcję oraz są bardziej plastyczne. Dzięki unikalnej technologii podwójnego usieciowania kwasu hialuronowego w niskiej temperaturze przez długi czas otrzymujemy maksymalne połączenie cząsteczek HA, bezpieczeństwo i stabilność.

Podwójne usieciowanie polega na połączeniu cząsteczek i dodatkowym skręceniu ich wokół siebie. Metoda ta minimalizuje niebezpieczeństwo wystąpienia reakcji alergicznych.

Wypełniacze Revitrane zapewniają długotrwałe i naturalne efekty dzięki zastosowaniu kwasu hialuronowemu o najwyższej jakości. Jednolita struktura molekularna – ustabilizowany HA wysoce odporny na biodegradację. Budowa i kształt cząsteczki prawie identyczne z HA występującym w organizmie ludzkim – biokompatybilny.

Zatwierdzony materiał (z Shiseido, Japonia)

Certyfikaty CE 2292, FDA, EDQM.

Certyfikowane globalnie urządzenia -ISO 13485, certyfikacja GMP

BR Pharm– to firma biomedyczna z doświadczeniem w medycynie regeneracyjnej.

BR Pharm prowadzi działalność badawczą w szerokim zakresie technologii medycyny regeneracyjnej w celu zapewnienia komfortu i przyjemności życia w oparciu o podstawowe technologie wykorzystujące PDRN.

BR Pharm jest właścicielem technologii wytwarzania aktywatora cyklu komórkowego leku PDRN do produkcji leków regeneracyjnych oraz surowca medycznego (PDRN) wpisanego na listę DMF, a także posiada certyfikat BGMP (Bulk Good Manufacture Practice) wydany przez Ministerstwo Żywności i Bezpieczeństwa Leków. Ponadto BR Pharm współpracuje z instytucjami rządowymi w zakresie konsum